1 1 session_1

sesje 1:1

 

Zapraszam Cię na sesje terapeutyczne transformujące twoje życie na poziomie emocjonalnym, na poziomie twoich przekonań oraz na poziomie duchowym. 

Poziom emocjonalny jest najbardziej powierzchowny, a zarazem najbardziej widoczny i odczuwalny. Nie ma znaczenia, czy twoje emocje są uświadomione czy podświadome, wywołane konkretnym czynnikiem, czy czynnikiem niewiadomego pochodzenia, wynikają one  z twoich przekonań i poglądów na swój temat, na temat świata oraz ludzi etc. 

Poziom wierzeń/przekonań jest znacznie głębszy od poziomu emocjonalnego i najczęściej jest nieuświadomiony, ponieważ tworzy się w pierwszych latach życia i zależy od doświadczeń twoich, twoich rodziców oraz przodków. Jest on jak oprogramowanie komputera i determinuje twoje działania oraz doświadczenia. 

Poziom duchowy, karmiczny, to najgłębszy poziom. Twoja dusza ma pomysł na to wcielenie i konsekwentnie ten pomysł realizuje poprzez uwikłania karmiczne. Uwikłania te powodują, że funkcjonujesz w zdefiniowanych systemach, które pozwalają ci na ograniczoną liczbę doświadczeń. 

Transformacja na każdym z tych poziomów daje ci przestrzeń na nowe możliwości, poprawia jakość życia i pozwala na wyjście poza ograniczenia, które masz zarówno na poziomie fizycznym, manifestujące się jako dolegliwości czy na poziomie mentalnym, manifestujące się jako problemy finansowe, problemy w relacjach, blokady twórcze, nawykowe stany emocjonalne itp. 

Sesje, które ci oferuję są dostosowane do twojego poziomu świadomości oraz twojej gotowości i otwarcia na proces. Ich celem jest pokazanie ci twoich ograniczeń oraz możliwości wyjścia z nich. Sesja niczego nie narzuca. Na każdym etapie to ty decydujesz, co chcesz przyjąć i w jakim kierunku chcesz pójść. 

Technika, którą głównie pracuję podczas sesji to THL (The highest law) autorstwa Davida Weidemanna. Wspomagam się również technikami MAT (Metafizycznej Anatomii) Evette Rose oraz używam wiedzy z ustawień systemowych, medycyny germańskiej, psychobiologii oraz coachingu transformacyjnego.